MUDr. Robert Roman, Ph.D.

Senior researcher

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 6818, +420 532 232 050
Výzkumná skupina: Behaviorální a sociální neurovědy - Milan Brázdil
Pracoviště:

Náplň práce

Výzkum: Jako neurofyziologa mne zajímají elektrofyziologické koreláty mozkových funkcí, které studuji z intracerebrálního EEG nahrávaného u epileptických pacientů. Zaměřuji se na změny elektrické aktivity neuronálních populací vázané na prezentaci podnětů v průběhu jednoduchých kognitivních úkolů. Elektrofyziologickým korelátem těchto změn jsou tzv. na událost vázané potenciály, t.j.„event-related potentials (ERPs)“. Poslední dobou se také částečně zajímám o neurofyziologické mechanismy emocí a pocitů a elektrofyziologickými koreláty interocepce.

Školitel PhD. studentů:

  • Mgr. Jakub Kraus
  • Mgr. Lenka Jurkovičová

Spolupráce:

  • Ing. Pavel Jurák, CSc. a kolektiv z Ústavu přístrojové techniky Akademie věd ČR, Brno.

Bio: V roce 1997 jsem absolvoval studium Všeobecného lékařství na Lékařské fakultě Masarykovy university v Brně, kde jsem také následně pracoval 16 let jako asistent na Fyziologickém ústavu LF MU. V roce 2005 jsem v oboru Fyziologie a patologická fyziologie obhájil dizertační práci s názvem „Elektrofyziologická odpověď v oddball paradigmatu studovaná intracerebrálními metodami“. Mým školitelem byl prof. MUDr. M. Kukleta, CSc. V současnosti pracuji jako výzkumný pracovník ve skupině prof. Brázdila ve Středoevropském technologickém institutu Masarykovy university (CEITEC MU) a také jako sekundární lékař na Psychiatrické klinice LF MU a FN Brno.

 

2017

2016

2015

2014

2013

2009

  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
  • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016