MVDr. Boris Tichý, Ph.D.

Vedoucí sdílené laboratoře

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 8317, +420 733 141 527
Výzkumná skupina: CF: Centrální laboratoř Genomika
Pracoviště:

2018

2017

2016

2015

2013

2012

2011

2010

2009

  • Národní centrum lékařské genomiky (LM2015091), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
  • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2019
  • NCLG - Národní centrum lékařské genomiky - modernizace infrastruktury a výzkum genetické variability populace (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001634), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
  • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
  • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
  • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013