Na CEITEC vzniká šest nových výzkumných skupin v oblasti pokročilých materiálů i nanotechnologií

8. února 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Od ledna 2018 zahájily na CEITEC VUT svou činnost celkem čtyři výzkumné skupiny. K těm se začátkem března připojily další dvě se zahraničními vedoucími.

Vedoucím výzkumné skupiny se stal například Petr Neugebauer, který na CEITEC zároveň začal řešit i svůj ERC grant. Cílem výzkumné skupiny Magneto-optické a THz Spektroskopie je založit první moderní skupinu ve střední Evropě se zaměřením na vývoj této metody a na její aplikace v materiálových a živých vědách, a také vyvinout univerzální širokopásmý spektrometr.

Skupina Vojtěcha Uhlíře si za svůj cíl klade objasnění vlivu prostorového omezení na magnetické a elektronické fázové přechody v nanomagnetech a heterostrukturách funkčních materiálů, studium dynamického chování magnetických nanostruktur vyvolaného magnetickým polem, elektrickým polem, elektrickým proudem, řízenou deformací, teplotním gradientem. Skupina Nanomagnetismus a spinotronika se bude také zabývat ultrarychlými laserovými impulsy a vytvoření nových unikátních funkčních systémů sestavováním jednotlivých struktur se známými vlastnostmi do 2D a 3D polí.

Molekulárními nanostrukturami na površích se bude se svým týmem zabývat Jan Čechal. Vědecké zaměření skupiny spojuje dvě aktuální témata: molekulární samouspořádávání a grafen. Experimentální aktivita spočívá v přípravě supramolekulárních nanostruktur na površích kovů a grafenu a studiu procesu samouspořádávání a funkčních vlastností připravených supramolekulárch vrstev se zvláštním zřetelem na aplikace v katalýze a spintronice.

Jan Macák, který je mimo jiné rovněž držitelem ERC, se se svou skupinou Pokročilé nízkodimenzionální nanomateriály věnuje výzkumu syntézy nových nízkodimenzionálních struktur, jako jsou nanotrubice, nanolayery, nanovlákna, různými způsoby. Zahrnuje také nezbytné zkoumání vztahu struktury a vlastností těchto materiálů. Nejslibnější materiály jsou zkoumány v různých oblastech, jako jsou fotovoltaika, katalýza, baterie a tak dále.

V březnu svou činnost na CEITEC VUT zahájí:

  • Hermann Detz
    Functional Layers and Nanostructures / Functional Epitaxial Materials
  • Andreas W. Schell
    Kvantové technologie (Quantum Optical Technology)

     

Autor: Kateřina Vlková