Nanomagnetismus a spintronika - Vojtěch Uhlíř
Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v…
Nanomagnetismus a spintronika - Vojtěch Uhlíř

Magnetické materiály jsou všudypřítomné v současné elektronice, senzorech a energetických systémech. Ovládání magnetických vlastností materiálů za použití co nejmenší energie je proto v současné době klíčovou výzvou pro základní výzkum. Magnetické materiály současně představují třídu materiálů, jejichž vlastnosti je možné velmi výhodně modifikovat. Pochopení základních fyzikálních vlastností magnetických nanostruktur je tak zásadní pro nalezení způsobů, jak efektivně ovládat elektronické a magnetické uspořádání. Malou změnou elektronické struktury, způsobenou buď rozhraním materiálů nebo využitím prostorového omezení, je možné podstatně změnit vlastnosti materiálu a vyvolat nové vznikající jevy.

Cíle výzkumné skupiny jsou:

1) objasnění vlivu prostorového omezení na magnetické a elektronické fázové přechody v nanomagnetech a heterostrukturách funkčních materiálů,

2) studium dynamického chování magnetických nanostruktur vyvolaného magnetickým polem, elektrickým polem, elektrickým proudem, řízenou deformací, teplotním gradientem nebo ultrarychlými laserovými impulsy,

3) vytvoření nových unikátních funkčních systémů sestavováním jednotlivých nanostruktur se známými vlastnostmi do 2D a 3D polí.

Specifické odborné znalosti výzkumné skupiny:

  • magnetismus v nanoměřítku, ovládání magnetizace a její dynamika
  • magnetoelektrické vlastnosti nanostruktur
  • magnetická rentgenová mikroskopie a spektroskopie
  • magnetická elektronová a sondová mikroskopie
  • magnetooptická charakterizace a mikroskopie
  • syntéza a analýza vlastností (epitaxních) magnetických vrstev
  • nanolitografie

Web:  http://magnetism.ceitec.cz


Vedení

Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D. Ing. Vojtěch Uhlíř, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny

Novinky

Všechny novinky