CF: Národní NMR centrum Josefa Dadoka
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Národní NMR centrum Josefa Dadoka

PŘÍSTUP DO REZERVAČNÍHO SYSTÉMU  pro registrované uživatele (pro REGISTRACI klikněte ZDE)

Rezervační systém

Přístup do rezervačního systému pro registrované uživatele

Registrace

Registrace nového uživatele do rezervačního systému.

 

 


Vedoucí sdílené laboratoře

doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc. doc. RNDr. Radovan Fiala, CSc. Vedoucí sdílené laboratoře
Telefon: +420 54949 3771
Mobil: 774436880
E-mail: ,
Kancelář:

Dedikace

Centrum je pojmenováno po Josefu Dadokovi, který patří mezi zakladatele NMR spektroskopie v Československu a je osobností světového významu ve vývoji přístrojů a metod pro NMR.

prof_dadokV 50. letech 20. století  Josef Dadok se svým týmem vyvinul v Československé akademii věd přístroj pro NMR spektroskopii s vysokým rozlišením. Na základě jeho řešení začala Tesla Brno v roce 1965 průmyslovou výrobu NMR spektrometrů. Československo se tak stalo třetí zemí na světě (po USA a Japonsku), která zvládla výrobu těchto složitých přístrojů.

Od konce 60. let Josef Dadok působí v USA, kde se stal profesorem chemické instrumentace na Carnegie Mellon University v Pittsburghu, PA. Mezi jeho úspěchy patří první 600 MHz magnet (magnetické pole 14.1 T) vhodný pro NMR spektroskopii s vysokým rozlišením, vyvinutý v roce 1970.

Za jeho zásluhy udělila Masarykova univerzita Josefu Dadokovi v roce 2013 čestný doktorát.


Hlavní činnost

Centrální laboratoř NMR spektroskopie ve vysokých polích poskytuje přístup k NMR spektrometrům pracujícím při protonových frekvencích 500 až 950 MHz. Vybavení je vhodné zejména ke studiu struktury, dynamiky a interakcí biomolekul, tedy proteinů, nukleových kyselin a sacharidů. Přístroje jsou však dostatečně univerzální a lze je použít i k výzkumu v oblasti materiálových věd, organické a anorganické chemii, biochemii, biofyzice a biologii.

Unikátní možnosti

NMR (Nuclear Magnetic Resonance) spektroskopie patří ke klíčovým moderním metodám výzkumu ve vědách o živé přírodě, kde umožňuje detailní zkoumání struktury a dynamiky biologických molekul na úrovni atomů, a to jak v roztoku, tak i v pevné fázi. Úspěšné využití NMR v biologii předpokládá multidisciplinární přístup kombinující znalosti biochemie, molekulární biologie, kvantové fyziky, elektroniky, analýzy dat a výpočetní chemie. Laboratoř disponuje špičkovým přístrojovým vybavením a tým zkušených vědců zajišťuje odborné služby, školení uživatelů a efektivní využití zdrojů pro interní i externí uživatele. Centrum poskytuje přístup k moderním přístrojům pro NMR spektroskopii ve vysokých polích a podporu při zpracování, analýze a interpretaci experimentálních dat. Zájemci z akademické sféry mimo CEITEC mohou služeb centra využít na základě projektů, které procházejí v recenzním řízení zhodnocením vědeckého přínosu a proveditelnosti. Centrum též provádí školení, ve kterém se zájemci mohou naučit pracovat se spektrometry samostatně. Školení probíhá 2x ročně v rozsahu 25 hodin.

Poskytované metody a služby

 • Měření NMR spekter v magnetických polích 11,75 T až 22,35 T (odpovídá 1H frekvencím 500 MHz až 950 MHz).

 • Konzultace výběru a nastavení multidimenzionálních experimentů, zpracování dat.

 • Měření a zpracování vícerozměrných spekter (až do pěti dimenzí) proteinů s použitím metod neuniformního vzorkování.

 • Měření kompletních souborů reziduálních dipolárních interakčních konstant (RDCs) a vyhodnocení jejich přesných hodnot pomocí vlastního programu.

 • Ověření RDCs v bazích nukleových kyselin, peptidech a sekundární struktuře proteinů.

 • Výpočty 3D struktur se zahrnutím experimentálních dat.

 • Měření, vyhodnocení a interpretace relaxačních dat popisujících intramolekulární pohyb.

 • Ab-initio výpočty NMR parametrů, simulace pomocí molekulové dynamiky.

Základní vybavení

 • 950 MHz NMR spektrometr Bruker Avance III HD pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 4 RF kanály, 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C), rozsah teplot vzorku -40 oC až 80 oC.

 • 850 MHz NMR spektrometr Bruker Avance III HD pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 4 RF kanály, 5 mm trojrezonanční (1H/19F-13C-15N) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C), rozsah teplot vzorku 0 oC až 135 oC.

 • 700 MHz NMR spektrometr Bruker Avance III HD pro měření spekter biomolekul, 4 RF kanály, 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) inverzní kryosonda optimalizovaná pro 13C detekci s chlazenými předzesilovači (1H, 13C, 15N), rozsah teplot vzorku -40 oC až 80 oC.

 • 700 MHz NMR spektrometr Bruker Avance III HD pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi, 4 RF kanály, vybavený 5 mm duální širokopásmovou sondou, 5 mm duální inverzní širokopásmovou sondou, 1,7 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 3,2 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi a 4 mm duální CP/MAS sondou pro měření vzorků v pevné fázi.

 • 600 MHz NMR spektrometr Bruker Avance III HD pro spektroskopii vysokého rozlišení v kapalinách, 5 RF kanálů, 5 mm čtyřrezonanční (1H-13C-15N-31P) inverzní kryosonda s chlazenými předzesilovači (1H, 13C), rozsah teplot vzorku -40 oC až 80 oC.

 • 500 MHz NMR spektrometr Bruker Avance pro měření vzorků v kapalinách a pevné fázi, 3 RF kanály, vybavený 5 mm duální (BB-1H) kryosondou chlazenou dusíkem (Prodigy), 5 mm trojrezonanční (1H-13C-15N) sondou, 10 mm duální (1H-13C) sondou a 4 mm duální (BB-1H) CP/MAS sondou na měření vzorků v pevné fázi.

Sdílená laboratoř je součástí českého národního centra evropské výzkumné infrastruktury INSTRUCT ERIC pod záštitou České infrastruktury pro integrativní strukturní biologii (CIISB), která je financována Ministerstevem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky. Zahraniční výzkumníci mohou získat porporu z Projektu iNext.

msmt  logo_CIISB_small