Národní projekty CEITEC VUT

Poskytovatel Název projektu Začátek Konec
OPVK 2.3. NANOTEAM - Budování výzkumných týmů a rozvoj univerzitního vzdělávání výzkumných odborníků pro mikro- a nanotechnologie 1.1.2011 31.12.2013
OPVK 2.4. NanoBioMetalNet - Partnerská síť centra excelentního bionanotechnologického výzkumu 1.4.2012 31.3.2014
OPVK 2.4. R4I - Budování a rozvoj vědecko-výzkumné spolupráce s výzkumnými a průmyslovými partnery 5.5.2011 30.4.2014
OPVK 2.3. Popularizace výsledků VaV VUT v Brně a podpora systematické práce se studenty 1.6.2012 31.5.2014
OPVK 2.4. MEDTECH - vzdělávací a výzkumná partnerská síť v medicíne, biomedicíně a přístrojové technice 1.6.2012 31.5.2014
OPVK 2.3. NANOE - Posílení excelence vědeckých týmů v oblasti nano- a mikrotechnologií 1.8.2011 31.7.2014
OPVK 2.3. MATERIS - Podpora rozvoje kvalitních týmů výzkumu a vývoje v oblasti materiálových věd 1.8.2011 31.7.2014
OPVK 2.3. NanoLabSys - Mezinárodní spolupráce v oblasti "in vivo"zobrazovacích technik 1.1.2012 31.12.2014
MPO TIP Multimodální holografický mikroskop 1.1.2012 31.12.2014
GAČR Postdoc 2012 Růst polovodičových nanovláken s optimalizovanými funkčními vlastnostmi 1.1.2012 31.12.2014
GAČR Postdoc 2012 Výroba kovových nanostruktur pro aplikace ve spintronice 1.1.2012 31.12.2014
GAČR Standard 2012 Mapování lokalizovaných plazmonových rezonancí na nanoanténách 1.1.2012 31.12.2014
MPO TIP Výzkum a vývoj senzorického mikrosystému určeného pro medicínskou diagnostiku, telemedicínu a monitoring pacientů v jejich přirozeném prostředí v rámci personalizované medicíny 1.1.2012 31.12.2014
MPO TIP IoT - Bezkontaktní technologie pro internet věcí 1.4.2012 31.12.2014
GAČR Standard 2012 Žárový proces přípravy a vysokoteplotní strukturní stabilita nanokrystalických termálních bariér 1.1.2012 31.12.2014
OP LZZ WLB - Work-life Balance vědeckých pracovních projektů OP VaVpI 1.4.2012 31.3.2015
OP VaVpI VUT Materiálový výzkum - IA1 - LIBS 1.10.2012 30.6.2015
OP VaVpI VUT Materiálový výzkum - IA2 - Smart molecules 1.10.2012 30.6.2015
OP VaVpI VUT Materiálový výzkum - IA3 - Kavitace 1.10.2012 30.6.2015
OPVK 2.3. EXCELENT TEAMS Podpora tvorby excelentních týmů mezioborového výzkumu na VUT 1.7.2012 30.6.2015
OPVK 2.3. Excelentní vědci - Excelentní mladí vědci na VUT v Brně 1.7.2012 30.6.2015
TAČR ALFA 2013 REVYT - Rekuperace ztrátové energie výtahu pro jeho klidovou spotřebu 1.1.2013 31.12.2015
TAČR ALFA 2012 Výzkum a vývoj filtroventilační jednotky pro ochranu osob 1.1.2012 31.12.2015
MPO TIP Výzkum a vývoj valivého uložení převodovek domíchávačů betonu 1.1.2012 31.12.2015
MPO TIP Výzkum a vývoj technologie výroby netoxických malorážových střel 1.1.2012 31.12.2015
TAČR ALFA 2013 2013_SAMMETAL - Výzkum a vývoj technologie rychlého obrábění velmi tvrdých povlaků připravovaných žárovými nástřiky 1.1.2012 31.12.2015
GAČR Standard 2013 Extrémně rychlé beztlakové slinování pokročilé keramiky bez trhlin 1.2.2013 31.12.2015
GAČR Standard 2013 Vývoj transparentní polykrystalické keramiky pro balistické a vysokoteplotní aplikace 1.2.2013 31.12.2015
GAČR Standard 2013 Studium vlivu syntézy a podmínek zpracování na strukturu a vlastnosti (Ba,Ca)(Ti,Zr)03 bezolovnaté piezokeramiky 1.2.2013 31.12.2015
GAČR Postdoc 2013 Efekt elektro-magnetického pole na slinování pokročilých keramických materiálů 1.2.2013 31.1.2016
TAČR ALFA 2013 Alucast_2013 - Vývoj pokročilých lehkých slitin pro inženýrské aplikace 1.1.2013 31.12.2016
GAČR Standard 2013 Výzkum umělé mikroelektromechanické kochley založené na bance mechanických filtrů 1.2.2013 31.12.2016
TAČR Centra kompetence Platforma pokročilých mikroskopických a spektroskopických technik pro nano a mikrotechnologie 1.1.2012 31.12.2019
TAČR Centra kompetence Centrum aplikované kybernetiky 3 1.3.2012 28.2.2020
TAČR Centra kompetence Centrum digitální optiky 1.7.2012 31.6.2016