Partnerství

Partnerství jsou součástí širší strategie internacionalizace CEITECu. Cílem je navázání úzké spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými institucemi, které patří mezi nejlepší ve své třídě. Tato partnerství zahrnují různé formy spolupráce – mezinárodní mobility (výměny zaměstnanců na všech úrovních seniority), společné výzkumné projekty, organizace konferencí, seminářů a letních škol, společné publikace, společné Ph.D. programy atd.

Strategická partnerství


logo eu-lifeCEITEC je členem konsorcia EU-LIFE, které sdružuje třináct nejlepších evropských výzkumných institutů v oblasti věd o živé přírodě.

 

 

 

Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) je veřejně financovaný neziskový výzkumný institut, který sídlí v rámci vídeňského vědeckého kampusu Vienna Biocenter. CSF nabízí pokročilé služby výzkumné infrastruktury pro badatelskou obec (10 sdílených laboratoří) a je otevřené širokému spektru vědeckých spoluprací. Zákazníci CSF jsou akademické instituce a firmy v oblasti věd o živé přírodě. 

Memoranda of Understanding

CEITEC má uzavřeno tzv. Memorandum of Understanding s několika významnými institucemi: