Pavel Václavek se stal předsedou Řídícího výboru Národního centra Průmyslu 4.0

9. května 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Posláním Národního centra Průmyslu 4.0 je vytvoření otevřené platformy, kde se může vzájemně podporovat a inspirovat firemní a akademický svět. Na posledním zasedání centra byl profesor Pavel Václavek, vedoucí výzkumné skupiny Kybernetika pro materiálové vědy na CEITEC VUT, zvolen předsedou řídícího výboru.

Centrum NCP4.0 sídlící v Praze na Českém institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT reaguje na to, že čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje do sféry výroby, energetiky, dopravy, ale i do dalších oblastí naší společnosti. Pracuje s ideou, že je nutné propojování akademické sféry s podniky každé velikosti, výrobci či uživateli. Na posledním zasedání bylo zvoleno kompletní vedení Řídícího výboru NCP4.0, přičemž předsedou byl zvolen profesor Pavel Václavek z CEITEC VUT a místopředsedou profesor Vladimír Mařík z CIIRC ČVUT.

V návaznosti na nutnost řešení technologických úloh spojené s Průmyslem 4.0 aktuálně vzniká na CEITEC VUT demonstrační „robotický“ testbed, který vychází ze tří základních požadavků, kterými jsou flexibilita, výroba s možností změn v reálném čase a podpora rozšířené reality. „Na vytvoření jádra evropské sítě testbedů, spolupracujeme, kromě CIIRC ČVUT, s německými výzkumnými institucemi DFKI a ZeMa, což je logickým krokem, neboť průmysl je historicky tradičním pilířem české i německé ekonomiky. Pokud uspějeme s projektem RICAIP – Research Innovation Center on Advanced Industrial Production, bude testbed ještě výrazně rozšířen, což by umožnilo jeho zapojení do národní a mezinárodní sítě,“ popisuje další plánované aktivity profesor Václavek.

ZdrojBulletin Průmyslu 4.0