PhD pozice v pracovní skupině Molekulární mikrobiologie na Veterinární a farmaceutické univerzitě Brno

Výzkumná pozice | Inzerováno od 06.02.2018 | Veterinární a farmaceutická univerzita Brno

Výzkumná skupina Antibiotická rezistence při CEITEC Veterinární a farmaceutická univerzita Brno hledá motivovaného studenta pro výzkum rezistence bakterií k antibiotikům.

Požadavky

Antibiotická rezistence představuje přední zdravotnický problém. Celosvětový nárůst a šíření rezistentních bakterií ohrožuje léčbu infekčních nemocí a má závažné důsledky pro zdraví lidí a zvířat. Náš tým se dlouhodobě zabývá monitoringem těchto bakterií v nejrůznějších prostředích zahrnujících zejména chovy hospodářských zvířat, volně žijící živočichy, vodní prostředí, nemocnice a běžnou zdravou populaci člověka. Věnujeme se především studiu rezistence k rezervním antibiotikům, která jsou kriticky významná pro terapii infekčních nemocí; rezistence k těmto látkám však rapidně narůstá. Zabýváme se negativními důsledky použití antibiotik na selekci a šíření antibiotické rezistence s cílem definovat rizika pro zdraví člověka a zvířat a kvalitu životního prostředí. V popředí zájmu je studium mobilních genetických elementů, zejména plazmidů, které jsou odpovědné za rychlé a efektivní šíření genetické informace pro rezistenci k antibiotikům v bakteriálních populacích. Studujeme evoluci těchto elementů, jejich strukturu, plasticitu a potenciál se šířit a udržovat v bakteriálních populacích. Pochopení přenosu a šíření genů rezistence k antibiotikům je nezbytným předpokladem pro úspěšný boj s rapidně narůstající rezistencí.

 

PhD témata

  1. Plazmidy v šíření rezistence k antibiotikům a jejich interakce s bakteriálním hostitelem
  2. Vysoce rizikové kmeny Escherichia coli v šíření rezistence ke kriticky důležitým antibiotikům
  3. Enterobacteriaceae rezistentní k antibiotikům poslední volby: koncept jednoho zdraví v hodnocení humánních a jiných zdrojů rizikových mechanizmů antimikrobiální rezistence
  4. Analýza genomu patogenních kmenů Escherichia coli rezistentních k antimikrobiálním látkám za použití sekvenování nové generace a bioinformatiky

Přednost bude dána absolventům magisterského studia v oboru mikrobiologie a molekulární biologie. O pozici se mohou ucházet i absolventi oborů medicína, veterinární medicína nebo příbuzného přírodovědného oboru. Předpokládá se praktická zkušenost a teoretické znalosti základních technik molekulární biologie (izolace a kvantifikace DNA, PCR, gelová elektroforéza) a mikrobiologie (nevyžadováno u bioinformatického tématu č. 4). Praktická zkušenost s pokročilými technikami molekulární biologie (např. sekvenování nové generace, klonování do vektorů, qPCR) je výhodou, ale není podmínkou.

Nabízíme

Nabízíme příjemné pracovní prostředí v nově zbudovaných laboratořích CEITEC VFU, výborné přístrojové zázemí, práci v mladém dynamickém kolektivu a výzkum ve významné oblasti humánní a veterinární medicíny. Součástí PhD studia je minimálně jedna odborná stáž v zahraničí a aktivní účast na zahraničních a domácích konferencích. Student bude mít příležitost k napsání vlastních výzkumných projektů financovaných Interní grantovou agenturou VFU. Výzkum je součástí projektů podpořených Grantovou agenturou ČR a Agenturou pro zdravotnický výzkum ČR. Kromě stipendia nabízíme částečný pracovní úvazek.

Kontakt: Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. monika.dolejska@gmail.com

Další informace

Informace o výzkumné skupině naleznete ZDE

Celý text inzerátu včetne anotace témat naleznete ZDE.

Životopis, motivační dopis a kontaktní údaje na osobu pro podání reference zasílejte na níže uvedenou adresu.

Kontakt: Doc. RNDr. Monika Dolejská, Ph.D. monika.dolejska@gmail.com.

Začátek: červenec–září 2018
Otevřeno do: 31.7.2018

Mám zájem
Zpět na volná místa