PhD škola

 

 

 

 

Doktorská škola CEITECu je inovativní, interdisciplinární, rychle se rozvíjející a mezinárodně orientovaná PhD škola, založená na strategickém partnerství předních univerzit a výzkumných ústavů z Jihomoravského regionu, které jsou součástí institutu CEITEC. Díky spolupráci nabízí PhD škola CEITECu přístup k nejmodernější infrastruktuře a tréningům v interdisciplinární vědecké komunitě. Na výuce se podílejí všechny partnerské instituce CEITECu: Masarykova univerzita, Vysoké učení technické v Brně, Mendelova univerzita v Brně, Veterinární a farmaceutická univerzita v Brně, Ústav veterinárního výzkumu a Ústav fyziky materiálů Akademie věd České republiky.

Cílem doktorské školy CEITECu je poskytnout studentům z celého světa příležitost získat vzdělání v rozvíjejících se vědních oborech - se standardy vynikajících zahraničních vědeckých institucí - v inspirujícím prostředí města Brna, které je již dlouhou dobu městem vědy a biotechnologií.

Studentská komise

BRIDGE FUND na podporu interdisciplinárního výzkumu

Studijní programy:

(studium probíhá v anglickém jazyce, informace jsou tedy k dispozici pouze v anglickém jazyce)

Živé vědy

  • Bio-omics
  • Structural biology

Pokročilé materiály a nanotechnologie

  • Advanced materials
  • Advanced nanotechnologies and microtechnologies