PhD studenti z CEITECu bodovali v soutěži Ph.D. Talent

14. února 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Dvacet pět nadějných vědců z MU, VUT a MENDELU získalo stipendium na svůj výzkum v rámci soutěže Brno PhD Talent. Zástupci Statutárního města Brna a JCMM ocenili nejlepší doktorské studenty z brněnských univerzit. Každý z nich získal podporu 300 tisíc korun pro svůj vědecký výzkum, tato částka bude průběžně vyplácena po dobu tří let formou stipendií. Ocenění si doktorandi převzali v úterý 13. února 2018 na brněnské radnici. Devět z nich je na některé z univerzit propojeno s CEITECem.

 

Ocenění studenti CEITEC VUT

Igor Turčan bádá v oblasti pokřiveného magnetismu. Ten se používá například v paměťových médiích, ovšem v dvojrozměrných planárních strukturách. "Abychom byli schopni zvýšit např. hustotu zápisu informací, musíme expandovat do třetího rozměru. Využití do budoucna vidím v efektivnějších paměťových médiích s vyšší hustotou zápisu. Některé futuristické vize předpovídají integraci 3D magnetických nanostruktur na jeden čip, který by sloužil právě k ukládání informací," naznačil možný budoucí vývoj Turčan.

Klára Zárybnická se věnuje polymerní nanokompozitní pěně založené na impaktním polypropylenu. "Klasický běžně používaný plast můžeme vylepšit přidáním malého objemu nanočástic – vyztužit jej a zajistit tak lepší mechanické vlastnosti nebo mu můžeme dodat funkčnost, např. odolnost proti hoření, elektrickou vodivost a podobně," doplnila Zárybnická, podle které najdou tyto materiály uplatnění například v leteckém nebo automobilovém průmyslu.

Vladimír Prajzler připravuje keramiku pomocí rychlého ohřevu. "Zabývám se metodami slinování, tedy spékání keramických prášků a jejich optimalizací. Usilujeme o získání kvalitního a ekonomicky výhodného výrobku v průmyslové praxi," doplnil Prajzler, který se věnuje přípravě pokročilých keramických materiálů s nadstandardními vlastnostmi, jako je zvýšená pevnost, transparentnost apod.

Erik Képeš vyvíjí metodiku identifikace materiálů pomocí laserové spektroskopie. "Je to zajímavá kombinace fyziky, optiky a programování se širokou oblastí aplikace. V rámci svého projektu se snažím vylepšit současnou metodiku zpracování dat laserové mikroskopie, kdy cílem je zjednodušit možnosti třídění materiálů danou analytickou metodou a přitom zlepšit i její úspěšnost," vysvětlil doktorand Képeš.

Markéta Charousová je doktorandkou Mendelovy univerzity, která se věnuje chytrým nanonástrojům na CEITEC VUT. Konkrétně ji zajímá použití proteinových nanočástic k cílené a kombinované léčbě rakoviny. "Věnuji se použití nanočástic k eliminaci negativních vedlejších účinků chemoterapie. Mým velkým cílem je vytvořit stabilní nanočástici, kterou bude možné zařadit do klinické praxe pro léčbu nádorových onemocnění s cílem zvýšit účinnost chemoterapie a zároveň eliminovat její negativní vedlejší účinky," uzavírá Charousová, která spolupracuje s Vojtěchem Adamem, jenž taktéž působí na MENDELU a CEITEC VUT a nedávno získal prestižní ERC Grant.

 

Ocenění studenti CEITEC MU

Miroslav Homola působí ve výzkumné skupině Pavla Plevky z CEITEC MU a zkoumá mořskou řasu Emiliania huxleyi. Ta v globálním měřítku ovlivňuje koloběh prvků na naší planetě a předmětem výzkumu je také její virus, který vždy zastaví její pravidelnou populační explozi.

Jitender Kumar také pracuje v CEITEC MU a to v týmu Konstantinose Tripsianese. Doktorát na Přírodovědecké fakultě MU pak zaměřil na výzkum takzvané Wnt signální dráhy, která je důležitá pro vývoj organismů.

Hana Svozilová působí ve výzkumné skupině Šárky Pospíšilové v CEITEC MU. Věnuje se modelování leukémie ve 3D. Jejím cílem je vytvořit trojrozměrný systém, který umožní dlouhodobou kultivaci leukemických B-lymfocytů, tedy buněk imunitního systému. V budoucnu by mohl systém sloužit například pro testování léčiv.

Andrea Grioni také působí ve výzkumné skupině Šárky Pospíšilové v CEITEC MU a na Přírodovědecké fakultě MU, studuje obor genomika a proteomika.