Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v…
Pokročilé nízkodimenzionální nanomateriály - Jan Macák

Vedení

Dr. Ing. Jan Macák Dr. Ing. Jan Macák
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

Nanomateriály s rozměry pod 100 nm pro aplikace v energetice, biologii a katalýze.


Hlavní cíle

Hlavním cílem výzkumu je syntéza nových nízkodimenzionálních struktur (jako např. nanotrubic, nanovrstev, nanovláken) s využitím různých metod. Zahrnuty jsou také nezbytné analýzy struktury těchto materiálů s ohledem na jejich vlastnosti. Nejslibnější materiály jsou následně využity v různých aplikacích, např. v solárních článcích, katalyzátorech, bateriích, apod., společně se spolupracujícími partnery.


Výzkumné zaměření

Samoorganizované struktury oxidů přechodných kovů připravené elektrochemickou anodizací

  • vývoj nových typů trubic a morfologií
  • zkoumání vlivu substrátů Ti a jeho slitin na růst nanotrubic
  • zlepšování míry uspořádanosti trubic směrem k ideálnímu hexagonálnímu uspořádání
  • porozumění závislosti  struktura/vlastnosti/využití

 

Depozice atomárních vrstev pro různé funkční povlaky

  • funkcionalizace nanomateriálů sekundárními materiály
  • vývoj nových prekursorů a procesů pro nové pokročilé povlaky
  • realizace kompletních funkčních zařízení

 

Anorganická a polymerní nanovlákna a mikrovlákna

  • nové formulace roztoků pro vývoj a výrobu anorganických vláken pomocí odstředivého a elektrostatického zvlákňování
  • studium závislosti podmínek syntézy a vysokoteplotního přežahu.
  • evaluace potenciálu pro různé aplikace

 


Novinky

Všechny novinky