Vysoké učení technické v Brně Vysoké učení technické v…
Pokročilé nízkodimenzionální nanomateriály - Jan Macák