Přednáška: Experimentální kosmologie aneb šokující pravda o Vesmíru

27. 12. 2018, 17:00
Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava
Ing. Petr Dvořák, Ph.D. (CEITEC VUT)
  • Místo konání akce: Muzeum Vysočiny Jihlava, Masarykovo náměstí 55, Jihlava 
  • Typ akce: Přednáška 
  • Termín konání akce: 27. 12. 2018 od 17:00 
  • Přednáší: Ing. Petr Dvořák, Ph.D.

Kosmologie byla dříve výhradně teoretickou disciplínou popisující náš Vesmír. S rozvojem moderních měřících metod jsme však odhalili velké množství až šokujících informací o našem Vesmíru, ve kterém žijeme a který se snažíme přirozeně pochopit. Přednáška shrnuje nejnovější experimentální výsledky a důkazy o tom, jaký ve skutečnosti náš Vesmír je. Přednáška je pojatá z astrofyzikálního pohledu, výsledky i teorie jsou však podány populární formou, která je zaměřena zejména na laickou veřejnost. 
Přednášku pořádá Jihlavská astronomická společnost, Pobočka Vysočina České astronomické společnosti a Muzeum Vysočiny Jihlava.