Přístup k RSS feedu

Pro načtení posledních novinek do Vaší RSS čtečky použijte odkaz:

  https://www.ceitec.cz/rss/

Pokud odkaz otevřete ve svém prohlížeči, ujistěte se, že má potřebné rozšíření pro čitelné zobrazení RSS feedu (například Google Chrome ve výchozím nastavení toto rozšíření mít nemusí).