prof. Mgr. Lukáš Žídek, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 8393
Výzkumná skupina: Struktura a dynamika proteinů - Lukáš Žídek
Pracoviště:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • iNEXT - Infrastructure for NMR, EM and X-ray crystallography for translational research (653706), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Studium interakcí domén přirozeně neuspořádaného proteinu MAP2c (microtubule-associated protein 2c) s jeho vazebnými partnery pomocí výpočetních metod a nukleární magnetické rezonance (LTC17078), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
 • Efektivní výpočty volných energií a konfiguračního vzorkování protein-proteinových interakcí (I 1999-N28), Czech Science Foundation - International Projects, 2015 - 2017
 • Charakterizace proteinu MAP2c (microtubule associated protein 2c) a modifikací regulujících jeho funkci s atomovým rozlišením, Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Cellular Structural Biology of non-B DNA Motifs in Human Genome (2535), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2013 - 2017
 • Podjednotky urcující DNA specificitu bakteriální RNA polymerázy s flexibilními doménami: funkce a dynamika (GA13-16842S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Evolucne konzervované strukturní vlastnosti centromerické a telomerické DNA (GA13-28310S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Structural determination of the human 14-3-3zeta in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (4SGA8679), Jihomoravský kraj, 2014 - 2016
 • Structural and kinetic studies of XPF/ERCC1-DNA complex for drug discovery (624894), Evropská unie, 2014 - 2016
 • Environmentally COntrolled POlymorphism of non-B DNA structures (322104), Evropská unie, 2012 - 2016
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Strukturní princip specificity přenosu signálu v rostlinách: síť interakcí příjímačové domény histidinkinas u Arabidospis (GAP305/11/0756), Grantová agentura ČR, 2011 - 2014
 • BioNMR Facilities - Bio NMR (261863), Evropská unie, 2010 - 2014
 • Structural analysis of the binding of tau protein to Plectin´s SH3 domain using NMR. (67p12), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2014
 • Infrastructure for NMR, EM, and X-ray for Translational Research, Masarykova univerzita, 2014 - 2014
 • Motions in Disordered Proteins (12.251-Sciex-N-7), Jiná zahraniční nadace/fond, 2013 - 2014
 • Detailed binding scheme and structural determination of the 14-3-3ζ in complex with a double phosphorylated human tyrosine hydroxylase 1 (618460), Evropská unie, 2013 - 2014
 • Vývoj metodologie s vysokým rozlišením pro NMR studie neuspořádaných proteinů s vysoce degenerovanými rezonančními frekvencemi (GAP206/11/0758), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Biofyzika a bioinformatika genomových fragmentů DNA velice bohatých na guanin a adenin (IAA500040903), Akademie věd ČR, 2009 - 2013
 • Development of novel in-cell NMR experiments and data interpretation schemes for ab initio determination of nucleic acid structure (20121005), Instruct Academic Service Limited, 2012 - 2013
 • Allosteric effects induced in 14-3-3 targets (235902), Evropská unie, 2010 - 2013
 • Enhancing Access and Services to East European users Towards an efficient (228461), Evropská unie, 2009 - 2013
 • Delta podjednotka RNA polymerázy z Gram pozitivních bakterií (GA204/09/0583), Grantová agentura ČR, 2009 - 2012
 • Charakterizace MAGE proteinů: kofaktory E3 ubiquitin ligáz? (IAA501630902), Akademie věd ČR, 2009 - 2011