prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

prof. MVDr. Jiří Rubeš, CSc.

Vedoucí výzkumné skupiny

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

  • Zdravé stárnutí v průmyslovém prostředí (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000798), Ministry of Education, Youth and Sports, 2018 - 2022
  • Analýza pohlavních chromosomů u přežvýkavců pomocí molekulárně cytogenetických metod (15-11299S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2018
  • Cytogenetická a mutační analýza mastocytomů psů (15-04197S), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2015 - 2018
  • Využití moderních metod molekulární genetiky k vyšetřování genotoxických změn u rizikových populací (15-33968A), Ministry of Health - National Programme of Research, 2015 - 2018
  • Comparative study of male meiosis in members of the family Bovidae (GAP502/11/0719), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
  • Fylogenetic relationships in the family Bovidae studied by analysis of subfamily specific DNA repeats and karyotype (GAP506/10/0421), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2013
  • Study of meiotic disturbances in men – carriers of congenital balanced translocations and their effect on the outcome of assisted reproduction (NS9842), Ministry of Health - Departmental Programme of Research and Development (2008-2011), 2009 - 2011