prof. RNDr. Jiří Fajkus, CSc.

Vedoucí výzkumného centra, Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 4003
Výzkumná skupina: Molekulární komplexy chromatinu - Jiří Fajkus
Pracoviště:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Molekulární podstata evolučních přeměn telomer u rostlin řádu Asparagales (GA17-09644S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
 • Genomické a proteomické přístupy k objasnění biologických procesů (MUNI/A/0829/2017) (MUNI/A/0829/2017), Grant Agency of Masaryk University, 2018 - 2018
 • Centre of plant synthetic biology for bio-engineering and sustainable agriculture (763672), Evropská unie, 2017 - 2018
 • Strukturní a funkční komponenty rostlinných telomer (GA13-06943S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2017
 • Struktura a dynamika 45S rDNA lokusů v Arabidopsis thaliana (LH15189), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2017
 • Funkční a fyzická spojení oblastí organizátorů jadérka a telomer (7AMB16FR014), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2017
 • Úloha proteinu Nse, podjednotek komplexu SMC5/6, v procesech stabilizujících pozastavené replikacní vidlice (GA13-00774S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2016
 • Interakční partneři rostlinných telomer a telomeráz (LH13052), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • Studium dynamiky telomerových proteinových komplexů zajišťujících stabilitu genomu (LH13054), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Telomery a stabilita genomu u nižších rostlin (GA13-06595S), Grantová agentura ČR, 2013 - 2015
 • Dynamika vzniku shelterinového komplexu (P205/12/0550), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2015
 • Epigenetické mechanismy regulace rostlinných telomer (GAP501/11/0569), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2015
 • Ztráta specifických repetic DNA v důsledku dysfunkce CAF1 u rostlin (GAP501/11/0289), Grantová agentura ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • MODEXBIO - Rozvoj moderních trendů v experimentální biologii: význam biomolekulárních interakcí pro funkci buněčných struktur (CZ.1.07/2.3.00/30.0019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • PlantGPPS - Rozvoj lidských zdrojů pro výzkum, vývoj a inovace v oblasti genomiky a proteomiky rostlinných systémů (CZ.1.07/2.3.00/20.0043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Telomery a telomerázy: posun od molekulárně-biologického ke strukturně-biologickému přístupu (IAA500040801), Akademie věd ČR, 2008 - 2012
 • Molekulární podstata buněčných a tkáňových regulací (MSM0021622415), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2005 - 2011