prof. RNDr. Jiří Pinkas, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 6493
Výzkumná skupina: Syntéza a analýza nanostruktur - Jiří Pinkas
Pracoviště:

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  • Pokročilé experimentální a teoretické přístupy k fázovým diagramům nanoslitin se zahrnutím vlivu velikosti částic (GA17-15405S), Grantová agentura ČR, 2017 - 2019
  • Nehydrolytická sol-gelová syntéza oxidů a fosforečnanů kovů a jejich aplikace v katalýze a ukládání energie (7AMB17FR050), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2018
  • Komplexní studium fázových diagramů pokročilých kovových materiálů, kombinující ab initio a semiempirické modelování s experimentálními postupy (GA14-15576S), Grantová agentura ČR, 2014 - 2016
  • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
  • Metal oxides and phosphates as nuclear waste forms: Sonochemical precipitation, thermal transformations, and solubility studies (GAP207/11/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2011 - 2014
  • Nanostrukturovaná termoelektrika, 7AMB - MOBILITY (7AMB13AT019), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2014
  • Nonhydrolytic sol-gel reactions for the synthesis of silicates and phosphates with controlled porosity and surface functionality, MEYS - KONTAKT II, 2011 - 2014
  • Novel front-end strategies for desorption mass spectrometry (GAP206/12/0538), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2012 - 2014
  • Behaviour of geochemical „twins“ Al/Ga and Si/Ge in different types of acid silicate melts (GAP210/10/1309), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2013
  • Termodynamika intermetalických fází z pohledu teoretických a experimentálních přístupů (GAP108/10/1908), Grantová agentura ČR, 2010 - 2012