prof. RNDr. Michaela Wimmerová, Ph.D.

Vedoucí výzkumné skupiny, Vedoucí sdílené laboratoře

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 3805, +420 54949 8166
Výzkumná skupina: Glykobiochemie - Michaela Wimmerová, CF: Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul
Pracoviště:

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • CIISB - Česká infrastruktura pro integrativní strukturní biologii pro lidské zdraví (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001776), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2021
 • Interdisciplinární přístup ke studiu biologických systémů na molekulární úrovni (LTC17076), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2020
 • Czech Infrastructure for Integrative Structural Biology (LM2015043), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Creating synergies between research infrastructures to stimulate innovation in the cross-border region (ATCZ40), Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, 2016 - 2019
 • Glykoklastry kalix[4]aren/C-oligosacharidy pro studium selektivity interakcí s lektiny (GA15-17572S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Multidisciplinární přístup k návrhu léčiv - Inhibice proteinů s návazností na sacharidy (LH13055), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • Identification, caractérisation et détermination du rôle des lectines impliquées dans l’adhésion des champignons filamenteux (RF20110600501), Vaincre la Mucoviscidose, 2011 - 2014
 • Příprava lektinů s vysokou specifitou a afinitou (GPP207/11/P185), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Enzymy metabolismu mannosidů v přípravě N-acetyl-mannosaminových struktur (GAP207/10/0321), Grantová agentura ČR, 2010 - 2013
 • Interakce protein-sacharid: Podstata rozpoznávaní patogenem (SIGA 382), Jihomoravský kraj, 2010 - 2013
 • Structure-functional characterisation of oxidoreductases acting on nitrogenous regulatory compounds in plants (GA522/08/0555), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2008 - 2012
 • Návrh antibakteriálních a antivirových léků na bázi cukrů a glykomimetik (ME08008), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2008 - 2012
 • Lectins from human pathogens – structure, function, engineering (GA303/09/1168), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2009 - 2012
 • Structure-function studies on lectins and adhesins from microbial patogens (GA303/06/0570), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2006 - 2008