prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, Ph.D.

Vedoucí výzkumného centra, Vedoucí výzkumné skupiny, Manažerka pro koordinaci a správu projektů

Kontakt

E-mail:
Telefon: +420 54949 7917, +420 532 234 622
Mobil: 604 231 908
Výzkumná skupina: Lékařská genomika - Šárka Pospíšilová
Pracoviště:

15. února 2018

Šárka Pospíšilová: Hledání rovnováhy výzkumu a administativy jako integrální součásti bilance práce a života vědce

Rozhovor s prof. Šárkou Pospíšílovou o vybalancování vědy na špičkové úrovni, administrace vědy a osobního života si můžete přečíst v anglické…

2. ledna 2017

Čestné uznání ministra zdravotnictví pro profesorku Pospíšilovou a její tým

V polovině prosince 2016 přebrala Čestné uznání ministra zdravotnictví za zdravotnický výzkum a vývoj prof. RNDr. Šárka Pospíšilová, PhD z CEITEC MU …

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

 • Analýza Českých Genomů pro Teranostiku, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2019 - 2022
 • Fostering Palliative Care of Adults and Children with Cancer through Advanced Patient Reported Outcome Systems, Evropská unie, 2019 - 2022
 • HARMONY - Healthcare Alliance for Resourceful Medicines Offensive against Neoplasms in Hematology (116026), Evropská unie, 2017 - 2021
 • Personalizovaná medicína - diagnostika a terapie, , 2019 - 2020
 • Involvement of Czech Translational Medicine Infrastructure to the European Advanced Translational Research Infrastructure in Medicine (LM2015064), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2016 - 2019
 • Vliv terapeutické inhibice BCR signalizace na genovou expresi u B buněčných malignit a její prognostický a prediktivní význam (16-29622A), Ministry of Health of the CR, 2016 - 2019
 • Centrum kompetence pro molekulární diagnostiku a personalizovanou medicínu (TE02000058), Technologická agentura ČR, 2014 - 2019
 • ALK Activation as a target of TRAanslational Science (ALKATRAS): Break free from cancer (675712), Evropská unie, 2015 - 2019
 • Modernizace a podpora výzkumných aktivit národní infrastruktury pro translační medicínu EATRIS-CZ (CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_013/0001818), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2017 - 2019
 • Analýza klonální heterogenity chronické lymfocytární leukemie pomoci sekvenování nové generace genu pro B-buněčný receptor. Národní studie (15-30015A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • MEDGENET - Medical genomics and epigenomics network (692298), Evropská unie, 2016 - 2018
 • Vliv selekce genomických poškození na průběh chronické lymfocytární leukémie (15-31834A), Ministry of Health of the CR, 2015 - 2018
 • Individuální rozdíly v diferenciaci mezi reprezentací sebe a druhých lidí (GA15-16738S), Grantová agentura ČR, 2015 - 2017
 • Understanding empathy using a second person neuroscience approach – a multimodal hyperscanning study combining fMRI and scalp EEG (7AMB15AT015), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2015 - 2016
 • Expression and function of activation-induced cytidine deaminase splice variants in normal B cell physiology and chronic lymphocytic leukemia (3SGA5792), Jihomoravský kraj, 2013 - 2016
 • Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi, Ministry of Health of the CR, 2010 - 2015
 • CEITEC - středoevropský technologický institut (CZ.1.05/1.1.00/02.0068), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2015
 • Molekulární charakterizace B buněčných receptorů a jejich vztah k evoluci genetických změn u chronické lymfocytární leukémie, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Analysis of small non-coding RNAs: per aspera ad astra (pc15-29), EMBO (European Molecular Biology Organization), 2015 - 2015
 • Časná identifikace CLL pacientů s dosud nevyselektovanými mutacemi v proteinu p53, Ministry of Health of the CR, 2012 - 2015
 • Funkční a strukturní změny microRNA u lymfoproliferativních malignit a jejich vliv na prognózu onemocnění a predikci léčebné odpovědi (NT11218), Ministry of Health - Ministry of Health´s Departmental Research and Development Programme III (2010-2015), 2010 - 2015
 • Next Generation Sequencing Platform for Targeted Personalized Therapy of Leukemia, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2013 - 2015
 • NGS-PTL - Next Generation Sequencing platform for targeted Personalized Therapy of Leukemia (306242), Evropská unie, 2012 - 2015
 • Zaměstnáním čerstvých absolventů doktorského studia k vědecké excelenci (CZ.1.07/2.3.00/30.0009), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2012 - 2015
 • SuPReMMe - Podpora profesního růstu a mezinárodní integrace výzkumných týmů v oblasti molekulární medicíny (CZ.1.07/2.3.00/20.0045), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2011 - 2014
 • Real-time PCR soupravy pro diagnostiku v onkologii (FR-TI2/254), Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR, 2010 - 2013
 • Optimalizace metodiky analýzy a hodnocení simultánního EEG-fMRI u pacientů s farmakorezistentní epilepsií (GAP304/11/1318), Grantová agentura ČR, 2011 - 2013
 • Funkční a molekulární charakteristiky nádorových a normálních kmenových buněk - identifikace cílů pro nová terapeutika a terapeutické strategie (MSM0021622430), Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR, 2007 - 2013
 • Involvement of nuclear HMGB proteins in sensitizing of human cells to anticancer drugs inhibiting DNA topoizomerases (GAP301/10/0590), Czech Science Foundation - Standard Grants, 2010 - 2012
 • Analysis of changes in genome and its expression in chronic lymphocytic leukemia patients during the disease development (NS10439), Ministry of Health - Departmental Programme of Research and Development (2008-2011), 2009 - 2011