Projekt RICAIP může přispět k rozvoji Průmyslu 4.0 i v Brně. Jeho první fáze byla úspěšně zakončena

27. září 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

RICAIP neboli Výzkumné a inovační centrum pro pokročilou průmyslovou výrobu je projektem čtyř výzkumných institucí, mezi které patří i CEITEC Vysokého učení technického. Díky spolupráci mezi CIIRC ČVUT v Praze, CEITEC VUT v Brně a DFKI a ZeMA v Německu je připravován vznik distribuovaných propojených robotických testbedů na jednotlivých institucích, které položí základ česko-německého výzkumného centra zaměřeného na pokročilou výrobu. 

Průmysl 4.0, čtvrtá průmyslová revoluce nebo pokročilá výroba jsou stále skloňovanějšími pojmy nejen v průmyslu, ale postupně pronikají i do běžného života. Projekt RICAIP se zabývá průmyslovou výrobou a vzájemně propojenými výrobními systémy. Pokud uspěje i ve své druhé fázi výzvy Teaming, programu H2020, vznikne výzkumné centrum, které bude pracovat na zcela novém pojetí distribuované výroby. Každý stroj, výrobní jednotka či další entity vstupující do procesu budou mít své „digitální dvojče“, díky čemu bude možné simulovat celý výrobní proces, což vše výrazně urychlí, a také sníží riziko chyb. Díky umělé inteligenci navíc dokážou výrobní jednotky komunikovat a optimalizovat tak výrobu. 

Už v první fázi projektu, na konci srpna 2018, byl na CEITEC VUT dokončen robotický testbed, který je základním kamenem pro další možné budoucí rozšíření. Brněnský testbed obsahuje kombinaci strojů pro obrábění a tzv. 3D tisk. Konkrétně jde o školní 3D frézku a dvě tiskárny s technologii SLS (selective laser sintering) a FDM (fused deposition modelling). Zajímavostí je způsob převozu vyráběných částí, který je realizován pomocí všesměrového robotu vyvinutého výhradně pro tuto továrnu. Stroje v této demonstrační výrobní jednotce jsou plně digitálně řízeny z řídicího centra. Díky tomu je možné měnit výrobní proces jednotlivých strojů dokonce i během výroby daného dílu. Propojení s ostatními testbedy je možné realizovat stejným způsobem jako uvnitř továrny. Z hlediska výroby je tedy prakticky jedno, jestli je daný výrobní stroj ve stejné místnosti nebo třeba v jiné zemi. 

                                                                   

První fáze projektu byla po dvanácti měsících oficiálně završena 30. srpna 2018 na CIIRC ČVUT v Praze u příležitosti RICAIP Testbed Day za účasti všech partnerů projektu. Projektová žádost pro druhou fázi bude předložena během tohoto podzimu.

Autor: Kateřina Vlková

Odborný kontakt: 

prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. prof. Ing. Pavel Václavek, Ph.D. Vedoucí výzkumné skupiny
Telefon: +420 54114 9888, +420 604 229 558
Mobil: +420 604 229 558
E-mail:
Kancelář: