Proteomika - Zbyněk Zdráhal
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Proteomika - Zbyněk Zdráhal

Vedení

doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr. doc. RNDr. Zbyněk Zdráhal, Dr.
Vedoucí výzkumné skupiny, Vedoucí sdílené laboratoře

Výzkumné oblasti

  • Proteomika s využitím hmotnostní spektrometrie
  • MALDI-MS profilování
  • Charakterizace posttranslačních modifikací histonů

Hlavní cíle

Vývoj proteomických metod se zaměřením na analýzu rostlinných vzorků


Výzkumné zaměření

Náš výzkum je zaměřen na rozvoj, resp. optimalizaci všech kroků proteomické analýzy s cílem maximálního navýšení získané informace o analyzovaném vzorku. Dlouhodobě se zabýváme těmito tématy:

MALDI-MS profilování – vývoj nových technik přípravy vzorku umožňující rozlišení kmenů blízce příbuzných bakteriálních druhů; aplikace této techniky na jiné typy vzorků (např. sladové ječmeny, pavoučí jedy, bakteriofágy);  vývoj metody pro rychlé MALDI-MS profilování N-glykanů umožňující rozlišení jednotlivých typů plicních nádorů.

Posttranslační modifikace histonů – rozvoj robustního “bottom-up” přístupu pro popis dynamiky histonových modifikací, zejména acetylací, metylací a fosforylací; optimalizace tohoto postupu pro analýzu rostlinných vzorků.

Programové nástroje pro zpracování proteomických dat - vývoj postupů pro zpracování dat v prostředí platformy Knime s využitím technologie softwarových kontejnerů. Programy jsou k volnému použití k dispozici na https://github.com/OmicsWorkflows.

 

Naši expertízu aplikujeme v rámci spoluprací na širokém spektru výzkumných témat. Například:

Proteomika pylu – spolupráce s týmem Davida Honyse z Ústavu experimentální botaniky, Akademie věd České republiky zabývající se studiem buněčné komunikace během pohlavní reprodukce rostlin.

Charakterizace Dishevelled proteinů – spolupráce s týmem Vítězslava Bryji z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity zabývající se charakterizací posttranslačních modifikací DVL proteinů hrajících klíčovou roli v Wnt signálních drahách.