Prozařovací elektronový mikroskop Talos Arctica


Lokace:
Masarykova univerzita

Výzkumná skupina:
CF: Centrální laboratoř Kryo-elektronová mikroskopie a tomografie


Prozařovací elektronový mikroskop pro kryo-elektronovou mikroskopii pracující s urychlovacím napětím 40-200 kV vybavený Schottky field emission gun (XFEG) zdrojem elektronů. Mikroskop je osazen zařízením Autoloader, které umožňuje uchováni až 12 vzorků uvnitř mikroskopu. Mikroskop je dále vybaven 16M detektorem Ceta a přímým detektorem elektronů Falcon 3EC. Mikroskop umožňuje efektivní kontrolu a optimalizaci vzorků pro kryo-elektronovou mikroskopii, měření difrakční tomografie, automatický sběr dat pro účely single particle analysis a kryo-elektronové tomografie.