Regionální spolupráce

Jižní Morava podporuje inovace

V rámci ČR byla jižní Morava prvním regionem, který se začal soustavně věnovat podpoře inovací, a to již v roce 2001. O rok později také jako první vypracovala a následně zrealizovala regionální inovační strategii (RIS). Od té doby již byly zpracovány regionální strategie RIS II (realizace 2005–2008) a RIS III (realizace 2009–2013). V současnosti probíhá příprava RIS IV. Aktivity uskutečněné v rámci dosavadních inovačních strategií staví jižní Moravu na přední místo v oblasti podpory inovací a inovačního podnikání v České republice.

SURVIVAL KIT 2015                                                   

Regionální rozvojová agentura jižní Moravy přichází v pořadí s již 13. vydáním publikace Survival Kit. Tato publikace se stala nejenom užitečným a žádaným nástrojem asistenční pomoci zahraničním investorům a důležitým pomocníkem při propagaci Jihomoravského kraje, ale je nám ctí, že se současně stala i inspirativním nástrojem pro další regiony a subjekty v České republice i v zahraničí. Více informací ZDE.

Brno – nejlepší místo pro inovace                         

CEITEC vznikl v Jihomoravském kraji, v regionu, kde se již historicky nachází optimální struktura vysokého školství, která není běžně v Evropě k dispozici. Kromě technických a humanitních oborů se může Brno pochlubit i veterinárním výzkumem a farmaceutickou fakultou, což skýtá ideální podmínky pro inovace napříč obory. Předpoklady Brna pro to, aby se stalo nejlepším místem pro inovace, podtrhuje právě přítomnost více než 80 000 studentů na dvanácti vysokých školách.

Podpora CEITECu v rámci regionu

Jihomoravský kraj investoval do podpory výzkumu, vývoje a inovacích v posledních pěti letech 500 mil. Kč a do budoucna hodlá intenzitu investic tímto směrem zvyšovat. Vedení Jihomoravského kraje se zaměřuje na aktivity, např. tzv. brokerage events, jejichž cílem je posílit mezinárodní spolupráci JmK ve výzkumu a vývoji organizací a významně ulehčit zapojení výzkumných týmů a firem z JmK do prestižních mezinárodních vědecko-výzkumných projektů.

Regionální inovační strategie (RIS) představuje efektivní nástroj, jehož prostřednictvím je budována infrastruktura potřebná pro tvorbu inovací. RIS Jihomoravského kraje je souborem opatření k řešení problémů a potřeb, které byly identifikovány na základě průzkumu podnikatelské a vědecko-výzkumné sféry v Jihomoravském kraji. Inovace představují v současné globalizované ekonomice hlavní konkurenční výhodu vyspělých ekonomik.    

Jihomoravské centrum pro mezinárodní mobilitu (JCMM) je specializovaná agentura s působností v Jihomoravském kraji, která se zaměřuje na podporu nadaných studentů a vědeckých pracovníků. Jejím cílem je efektivně podporovat příliv studentů a vědců do regionu a vytvářet podmínky pro rozvoj mladých talentů studujících v Jihomoravském kraji.

Podpora inovačního potenciálu v Jihomoravském kraji

Jihomoravské inovační centrum (JIC) je jedním z hlavních zpracovatelů projektů podporujících inovační podnikání v České republice. Jedná se o projekty financované ze zdrojů státního rozpočtu, strukturálních fondů Evropské unie i z vlastní činnosti JICu. JIC pomáhá inovativním firmám, studentům s originálními nápady či výzkumným pracovníkům v podnikání s rozvojem firmy a inovacemi. Centrum zajišťuje pro své klienty finance, prostory, poradenství, kontakty, marketing i PR a pomoc při transferu technologií.

Aktivity JICu se řídí základním dokumentem, kterým je Regionální inovační strategie Jihomoravského kraje (RIS), podporu inovací a inovačního podnikání obsahuje také Strategie města Brna.

Innovation park je služba poskytovaná Jihomoravským inovačním centrem inovativním firmám a startupům z oblasti webových služeb, softwarového inženýrství, počítačové bezpečnosti, strojírenství, biotechnologií, robotiky a dalších oborů. Zahrnuje:

  • Špičkové poradenství od interního týmu a řady externích mentorů
  • Workshopy, konference, vzdělávací a networkingové aktivity
  • Marketing a PR v médiích
  • Prostory a zázemí na vysoké úrovni
  • Kontakty v ČR i zahraničí
  • Přístup k seed kapitálu
  • Prostory Innovation parku

Součástí Innovation parku JIC jsou dva areály o celkové rozloze cca 7 000m2.

Nový inovační park pro firmy z oblasti pokročilých technologií a materiálů. Název tvoří začáteční písmena z klíčových slov: inovace-materiály-elektrotechnika-chemie. V současnosti se připravuje v Brně-Medlánkách v sousedství CEITECu. INMEC bude otevřen v červenci 2014, jeho hlavním investorem je Jihomoravský kraj, provozovatelem Jihomoravské inovační centrum (JIC).

Inovační vouchery jsou nástrojem podpory spolupráce podniků s brněnskými vědecko-výzkumnými institucemi. Umožňují firmě plně se soustředit na byznys, zatímco výzkumník dodá znalosti potřebné pro inovace. Vzájemná spolupráce proto přináší vysokou přidanou hodnotu, která může výrazně posílit konkurenceschopnost zúčastněných aktérů. Inovační vouchery pomáhají odbourávat bariéry vzájemné nedůvěry firemního a akademického světa.

Letošní výzva JIC | inovačních voucherů startuje 12. března 2014

JIC | Inovační vouchery již šestý rok jednoduchou a účinnou formou podporují inovační podnikání i uplatnění výsledků výzkumu v praxi. Úspěšný projekt odbourává nedůvěru mezi firmami a vědci. Letos na něj město Brno vyčlenilo opět 4 miliony korun. JIC, které výzvu organizuje, spouští příjem žádostí 12. března, hlásit se je možné až do 29. dubna na adrese www.inovacnivouchery.cz.

Hlásit se mohou firmy z celého světa. V rámci projektu si podají žádost na konkrétní spolupráci s jednou ze 13 výzkumných institucí. Pokud uspějí při losování 27. května, obdrží na svůj výzkum inovační voucher ve výši až 100 000 Kč, čtvrtinu částky musí přidat ze svého. Všechny výzkumné aktivity pak musí dokončit do června 2015.

Více informací najdete na www.inovacnivouchery.cz.