Regulace genové exprese prostřednictvím RNA - Peter Lukavsky
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Regulace genové exprese prostřednictvím RNA - Peter Lukavsky

Vedení


Hlavní cíle

Výzkum molekulárního základu prostorové a časové kontroly genové exprese prostřednictvím řízené transportní RNA v dendritech a během vývoje.

Více informací naleznete v anglické verzi.


Novinky

Všechny novinky