Reprodukce savců - Martin Anger
Výzkumný ústav veterinárního lékařství Výzkumný ústav…
Reprodukce savců - Martin Anger

Vedení

MVDr. Martin Anger, Ph.D. MVDr. Martin Anger, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

  • regulace segregace chromozomů v meióze a během časného vývoje savců
  • vliv stárnutí buňky na poruchy segregace chromozomů
  • fertilizace a přechod od meiózy k mitóze
  • kontrola velikosti buněk, tkání a orgánů

Hlavní cíle

  • Popis hlavních molekulárních mechanismů hrajících roli v kontrole procesu segregace chromozomů během časného vývoje u savců. Odhalit jakým způsobem jsou tyto kontrolní mechanismy kompromitovány během stárnutí buňky.     
  • Studium změn regulačních mechanismů buněčného cyklu během fertilizace a při přechodu z meiózy do mitózy
  • Odhalení mechanismů určujících velikost buněk, tkání a orgánů

Výzkumné zaměření

Zvířecí modely savčí reprodukce

Savčí oocyty jsou specifickým typem buněk s velmi zvláštním průběhem vývoje. Po vstupu do meiózy je jejich další vývoj zastaven, u člověka až na několik desetiletí. Po znovuzahájení meiózy pak dochází ke výšenému hromadění poruch během segregace chromozomů v meióze I. Vzniklé aneuploidie jsou překážkou vzniku a dalšího vývoje embrya, a představují nejzávažnější problém spojený s reprodukcí savců.

Kromě studia procesů regulujících segregaci chromozomů v průběhu obnovy meiózy se naše výzkumná skupina zaměřuje také na studium fertilizace a časného embryonálního vývoje. V této části vývoje dochází k přechodu od meiotického cyklu k mitóze. Pochopení, jak je tento přechod začleněn do vývojového programu je klíčové. Dělení chromozomů v buňkách časného embrya je totiž ještě více zatíženo chybami, než je tomu u oocytů. Naše výsledky pomohou k lepšímu pochopení vzniku těchto poruch a také jejich prevenci.

Ve svém výzkumu se dále zaměřujeme na studium regulace velikost buněk a poměru mezi objemem  jádra a cytoplasmy. Buňky zatím nevyjasněným mechanismem jsou schopny monitorovat svoji velikost a také ji měnit podle potřeby tkání a orgánů mnohobuněčného organismu. Poruchy těchto procesů sledujeme u vzniku nádorových buněk, metabolických poruch nebo stárnutí, jejich pochopení má tedy klíčový význam při mnoha patologických stavech.

 

Ve svém výzkumu používáme nejmodernější přístupy pokročilé mikroskopie a molekulární biologie.