Výzkumné oblasti

CEITEC je postaven na vzájemné synergii sedmi výzkumných oblastí, přičemž hlavním integrujícím prvkem centra jsou sdílené laboratoře. Z důvodu maximalizace spolupráce jsou soustředěny pouze do dvou lokalit, tj. kampusu Masarykovy univerzity v Brně – Bohunicích (orientující se na přírodní vědy a medicínu) a kampusu Vysokého učení technického Pod Palackého vrchem v Brně – Králově Poli (centrum pro materiálové vědy a pokročilé technologie).

 

 


Pokročilé nano a mikrotechnologie

Oblast se zaměřuje na nanotechnologie materiálů a struktur obecně vhodných pro nanoelektroniku a nanofotoniku. Zahrnuje jak přípravu, tak i charakterizaci nanostruktur…

Výzkumné skupiny: 3 skupiny10 skupin1 skupina

Pokročilé materiály

Tato oblast je zaměřena zejména na pokročilé (funkčně a strukturně gradientní, nanostrukturní, inteligentní) keramické materiály, polymery, kovy a kompozity. 

Výzkumné skupiny: 5 skupin1 skupina

Strukturní biologie

Program Strukturní biologie sdružuje výzkumné skupiny, které se zabývají studiem složité a fascinující choreografie života na buněčné, molekulární a atomové úrovni. Zobrazujeme…

Výzkumné skupiny: 14 skupin

Genomika a proteomika rostlinných systémů

Výzkumný program Genomika a proteomika rostlinných systémů je zaměřen na porozumění vývojovým strategiím rostlin. Poznatky získané pomocí –omických přístupů, v kombinaci s našimi…

Výzkumné skupiny: 9 skupin1 skupina

Molekulární medicína

Cílem programu Molekulární medicína je prohloubit poznání základních molekulárních mechanismů řady nemocí, především rakoviny. Ve svém výzkumu se vědci programu zaměřují na různé…

Výzkumné skupiny: 8 skupin

Výzkum mozku a lidské mysli

Neurovědní program vytváří v evropském kontextu unikátní pracoviště zkoumající centrální nervový systém od základního po translační výzkum. Výzkumné projekty zahrnují…

Výzkumné skupiny: 3 skupiny

Molekulární veterinární medicína

Cílem Molekulární veterinární medicíny je v rámci konceptu „Jedno zdraví“ (One Health“): 1) studium příčin, mechanismů a způsobů šíření infekčních nemocí zvířat se zvláštním…

Výzkumné skupiny: 4 skupiny2 skupiny