Výzkumné skupiny

Znalosti a zkušenosti vědeckých pracovníků ze šesti zapojených výzkumných institucí jsou dle odborného zaměření rozděleny do 59 výzkumných skupin.  Z celkového počtu patří 36 z nich pod CEITEC Masarykovu univerzitu, 16 pod CEITEC Vysoké učení technické v Brně, 4 pod CEITEC Veterinární a farmaceutickou univerzitu, 2 pod CEITEC Institut fyziky materiálů AVČR, 2 pod CEITEC Ústav veterinárního lékařství a 1 pod CEITEC Mendelovu univerzitu.