Robotika pro krystalizaci proteinů


Technologie / Metodologie:
Krystalizace biomolekul

Lokace:
Masarykova univerzita

Research group:
CF: Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul


Robotika pro krystalizaci proteinů ´High throughput´ protein. krystalizační stanice s automat. pipetory pro práci s mikro l a nano l objemy tekutin, robotikou pro manipulaci a utěsňování mnohajamkových krystalizačních destiček a příslušným řídícím SW+HW.