Sedimentační rychlost


Technologie / Metodologie:
Interakce a charakterizace biomolekul

Metoda sedimentační rychlosti může být použita pro určení homegenity vzorku, oligomerního stavu proteinů, tvaru částic a je také vhodnou metodou pro determinaci agregátů a studium interakcí biomolekul.


Sedimentační rychlost