Služby

Služby, které interním i externím uživatelům CEITEC poskytuje, jsou poskytovány zejména prostřednictvím sdílených laboratoří. Sdílené laboratoře jsou logicky uspořádané celky z významné části unikátních zařízení (tzv. technologické celky), které jsou k dispozici vědeckým pracovníkům napříč vědními obory. Hlavním cílem je poskytnout vědcům takovou infrastrukturu, která umožní jak časově, tak funkčně efektivní řešení různých vědeckých projektů a výzkumných záměrů. Koncentrace špičkového vybavení, doplněná expertním zázemím, umožňuje pokrýt široké spektrum služeb dostupných na jednom místě. CEITEC Sdílené laboratoře fungují v systému Open Access.

Sdílené laboratoře

Vybavení

Katalog služeb