Skladování a inspekce krystalizačních desek


Technologie / Metodologie:
Crystallization of biomolecules

Skladování krystalizačních desek po dobu 3 měsíců při konstantní teplotě 4°C nebo 20°C. Automatická inspekce desek během prvního měsíce skladování - rozlišení proteinových krystalů od krystalů soli za pomoci UV.


Skladování a inspekce krystalizačních desek