Slavnostní otevření CEITEC Masarykova univerzita

program_cz
 
za účasti:
premiéra České republiky BOHUSLAVA SOBOTKY
zástupců ministerstev a Jihomoravského kraje
primátora statutárního města Brna ROMANA ONDERKY
 
Hlavní řečník
Olli Kallioniemi
ředitel FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland)
 
KDY: 12. září 2014
KDE: Univerzitní kampus Bohunice, budova A35
 
PROGRAM
10:15  Registrace
11:00  Ceremoniál
11:45  Přednáška – prof. Olli Kallioniemi, FIMM (Institute for Molecular Medicine Finland)
12:30  Prezentace výzkumných programů CEITEC
13:00  Raut
14:00 Individuální prohlídky prostor a laboratoří s výkladem
16:00 Předpokládané zakončení programu
 
Vstup je možný pouze na základě pozvánky a po předchozí registraci.