Spolupráce s aplikační sférou

Populace na celém světě klade bezesporu stále vyšší nároky na úroveň kvality lidského života, zdraví a organizmu jako takového. Děje se tak díky existenci, zdokonalování, a především novému objevování a zavádění bezpečných a nelimitujících technologií, služeb a produktů, které jsou zároveň hlavním klíčem ke konkurenceschopnosti jednotlivých společností na trhu. Nezastupitelnou roli v tomto dynamickém inovativním procesu mají jak výzkumná a vývojová pracoviště – samostatná i soustředěná na univerzitách nebo institucích typu Akademie věd ČR, tak soukromé společnosti, které se na uplatňování výstupů z výzkumných a vývojových pracovišť včetně jejich zavádění na trh podílejí především.

Pracovní týmy specializované na navazování spolupráce s komerčními subjekty, jsou v intenzivním kontaktu jak s výzkumnými týmy CEITECu, tak s odborníky v soukromém sektoru, a hledají možnosti pro využití potenciálu, který CEITEC nabízí.

CEITEC má ambice stát se výzkumnou a vývojovou platformou pro nadnárodní farmaceutické, diagnostické, IT a další společnosti.

Věříme, že jednotlivé výzkumné týmy projektu CEITEC budou generovat výsledky, které díky interakci s komerčním sektorem budou přispívat ke zlepšování kvality života a lidského zdraví. Jsme připraveni na spolupráci a chceme Vám být dobrým partnerem.

CEITEC_schema-spoluprace_CZ_male