Spolupráce

Partnerství

Partnerství jsou součástí širší strategie internacionalizace CEITECu. Cílem je navázání úzké spolupráce s předními mezinárodními výzkumnými institucemi, které patří mezi nejlepší ve své třídě. Tato partnerství zahrnují různé formy spolupráce – mezinárodní mobility (výměny zaměstnanců na všech úrovních seniority), společné výzkumné projekty, organizace konferencí, seminářů a letních škol, společné publikace, společné Ph.D. programy atd.

 

Strategická partnerství

CEITEC je členem konsorcia EU-LIFE, které sdružuje třináct nejlepších evropských výzkumných institutů v oblasti věd o živé přírodě.

Vienna Biocenter Core Facilities GmbH (VBCF) je veřejně financovaný neziskový výzkumný institut, který sídlí v rámci vídeňského vědeckého kampusu Vienna Biocenter. CSF nabízí pokročilé služby výzkumné infrastruktury pro badatelskou obec (10 sdílených laboratoří) a je otevřené širokému spektru vědeckých spoluprací. Zákazníci CSF jsou akademické instituce a firmy v oblasti věd o živé přírodě. 

 

Memoranda of Understanding

CEITEC má uzavřeno tzv. Memorandum of Understanding s několika významnými institucemi:

  • EMBL – European Molecular Biology Laboratory
  • Imperial College London
  • Austrian Institute of Technology
  • Elettra Synchrotron Light Laboratory
  • ENMat – European Network of Materials Research Centres
  • Université de la Mediterranée
  • Vienna University of Technology
  • Gyeongnam Technopark