SPR biosenzor BiaCore T200


Technologie / Metodologie:
Interakce a charakterizace biomolekul

Lokace:
Masarykova univerzita

Research group:
CF: Centrální laboratoř Interakce a krystalizace biomolekul


SPR biosenzor BiaCore T200 Vysocecitlivý a teplotně stabilizovaný SPR biosensorový systém pro monitorování biomolekulárních interakcí v reálném čase bez nutnosti značení biomolekul. Pomocí SPR sytému T200 lze získat informace o kinetice, affinitě, concentraci, specifitě, selektivitě a termodynamice biomolekulárních interakcích a může být použita v různých oblastech od základního výzkumu po výzkum bioterapeutik a léčiv. V principu, jeden z vazebných partnerů je imobilizován na povrchu biosenzoru s druhý je přítomen volně v nánášecím pufru. BiacoreT200 je vysocecitlivý SPR systém umožňující pracovat i za velmi nízkých úrovních imobilizace, poskytuje kvalitnější výstupní výsledky, eliminuje negativní efekty jako agregace. Systém podporuje 96 384 jamkové destičky, bez obsluhy je schopen měřit až 48 hodin a analyzovat až 384 vzorků. Výhodou je teplotně kontrolované úložiště vzorků a teplotní rozmezí samotných analýz je 4°C až 45°C. Kromě integrovaného odvzdušňovacího zařízení pro odvzdušnění pufrů a systém také umožňuje testování až 4 různých pufrů v průběhu jednoho experimentu. Vzorky mohou být po analýze znovu použity pro pozdější identifikaci. Měření na BiacoreT200 jsou prováděna samotnými uživateli.