Standardní nasazení krystalizačních desek, jejich skladování inspekce


Technologie / Metodologie:
Crystallization of biomolecules

Nasazení krystalizačního screenu (velikost kapky 200-300 nl) za použití komerčně dostupných kitů (včetně kitů pro krystalizaci membránových proteinů, proteinových komplexů a nukleových kyselin). Standardně používané krystalizační metody - sedící kapka, krystalizace pod olejem. Skladování krystalizačních desek po dobu 3 měsíců při konstantní teplotě 4°C nebo 20°C. Automatická inspekce desek během prvního měsíce skladování - rozlišení proteinových krystalů od krystalů soli za pomoci UV.


Standardní nasazení krystalizačních desek, jejich skladování inspekce