Strategická partnerství CEITEC VUT

Strategická partnerství jsou součástí širší strategie internacionalizace CEITEC. Strategická partnerství navazujeme se špičkovými zahraničními univerzitami, výzkumnými organizacemi a institucionálními i průmyslovými partnery, abychom spolupracovali s těmi nejlepšími z nejlepších a aby věda v CEITEC dosahovala stále vyšší úrovně. Efektivita zahraniční spolupráce vyžaduje, abychom pracovali na mnoha různých úrovních s mnoha různými typy institucí. Nejúspěšnější partnerství jsou navazována na základě pevných osobních vazeb. Klíčem k úspěšné a plodné spolupráci je přístup „zdola nahoru“ a zájem ústavu a studentů.

Naše partnerství zahrnují různé formy spolupráce – studiní a pracovní pobyty v zahraničí (výměny na všech úrovních pozic v organizaci), společné výzkumné projekty, organizace konferencí, seminářů a letních škol, společné publikace, využívání výzkumné infrastruktury CEITEC atd.

Některá partnerství jsou propojena na více úrovních a ve více oblastech. Taková označujeme za strategická. Strategické partnery máme po celém světě, zahrnují níže uvedené regiony a instituce.

Ducha spolupráce podporuje oddělení Mezinárodních vztahů a Útvar tranfesru technologií a komercializace, které tak pomáhají identifikovat a rozvíjet partnerství v rámci veřejného i privátního sektoru, čímž také budují a rozvíjejí pověst CEITEC jako výzkumného institutu světové třídy.

Následující stránky vám pomohou zjistit více o našich klíčových partnerstvích a spolupracích CEITEC.

Strategičtí partneři CEITEC

Strategičtí partneři CEITEC VUT

Více informací poskytne

[%USER 91215, "Ing. Pavel Krečmer, Ph.D."%]
[%USER 17108, "Mgr. Bc. Jan Proček"%]