Struktura a dynamika nukleových kyselin - Jiří Šponer
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Struktura a dynamika nukleových kyselin - Jiří Šponer

Vedení

prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc. prof. RNDr. Jiří Šponer, DrSc.
Vedoucí výzkumné skupiny
Judit Šponerová, PhD Judit Šponerová, PhD
Odborná pracovnice, senior researcher

Výzkumné oblasti

Skupina se zabývá studiem dynamiky a struktury nukleových kyselin. Více informací naleznete v anglické verzi webu (ikona jazyka vpravo nahoře) a na stránkách oddělení struktury a dynamiky nukleových kyselin Biofyzikálního ústavu AVČR