Testovací přístroj POK7


Lokace:
Masarykova univerzita


Používat pouze pro testování funkčnosti plánovací tabule