Umělé nosiče aniontů pro biomedicínské aplikace

23. května 2018

Sdílet na Facebooku Sdílet na Twitteru

Mezinárodní tým v čele s vědci z CEITEC MU, Ondřejem Jurčekem, jako prvním autorem, Martinem Novákem a Radkem Markem, nedávno publikovali článek v Chemistry – A European Journal, ve kterém provedli podrobnou strukturní analýzu netoxického anionoforu mimořádného biomedicínského významu a studovali jeho interakci s širokou řadou biogenních aniontů. Tato studie zdůrazňuje význam cílené preorganizace receptoru vyplývající z konstrukce trans-1,5-diureidodekalinu a napomáhá porozumět jeho chování a vlastnostem. To je důležité pro další možné aplikace a využití v praxi. Zajímavé a nadějné současně je, že tyto umělé nosiče aniontů mohou být použity k nahrazení aktivity přirozených kanálů aniontů (např. CFTR), které chybějí nebo jsou defektní v řadě genetických poruch, zejména relativně rozšířené cystické fibrózy (CF). Tento článek navazuje na předchozí publikaci v Nature Chemistry (doi:10.1038/nchem.2384), kde vědci, společně s Ondřejem, poprvé představili a studovali biologickou aktivitu tohoto významného anionoforu.
Velké množství nadějných nosičů aniontů, včetně výše popsaného, bylo vyvinuto a studováno v laboratořích prof. A. P. Davise z Univerzity v Bristolu, který bude mít ve čtvrtek 24. května v 16:00 přednášku v A11/132 v rámci Seminářů o biologických vědách.

Tento projekt získal finanční prostředky z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 Evropské unie v rámci akcí Marie Skłodowska-Curie a je spolufinancován Jihomoravským krajem dle GA č. 665860.

Tento materiál odráží pouze postoje autora a EU není odpovědná za jakékoli možné použití informací obsažených v takovém materiálu.