Útvar podpory vědy a studia

Útvar podpory vědy a studia komplexně zajišťuje činnosti navazující na hlavní činnost a CEITEC VUT a podporující jeho hlavní činnost a poslání. Do působnosti Útvaru podpory vědy a studia náleží zejména aktivity souvisejí s vědeckou činností a rozvojem zásadních vědeckých projektů a jejich koordinací, vyhledávání grantových a jiných dotačních příležitostí, metodické vedení odborné konzultační podpory v přípravě a realizaci projektů, správa a ochrana duševního vlastnictví, aktivity k podpoře regionálního rozvoje, obchodní příprava smluvního výzkumu a vývoje, metodická pomoc při spolupráci s průmyslem, komercionalizace vědeckých a výzkumných výstupů ústavu, spolupráce s médii, zajišťování PR, aktivity v oblasti sponzoringu a fundraisingu, mezinárodní mobilita vědeckých a výzkumných pracovníků a studentů – plánování a realizace zahraničních cest, stáží, konferencí, pobytů zahraničních vědců v STI, koordinace zapojení pracovníků ústavu do studijních programů na VUT i na jiných univerzitách, metodické řízení a koordinace přípravy dokumentů pro akreditaci studijních programů vlastních i meziuniverzitních a řešení studijních záležitostí.

Útvar podpory vědy a studia se sestává z následujících oddělení:

 

[%USER 91215, "Ing. Pavel Krečmer, Ph.D."%]
[%USER 89620, "Petra Jedličková"%]
[%USER 91333, "Craig Binding"%]