Věda a výzkum

Vysoké učení technické v Brně je jednou z nejprestižnějších technicky zaměřených vysokých škol v České republice. Již dlouhodobě vykazuje úspěch ve výsledcích výzkumu a vývoje a současně v navazování spolupráce s komerčními partnery, kterým má vždy co nabídnout. Právě spolupráce s firmami a komercializace výsledků výzkumu a vývoje je v rámci projektu CEITEC intenzivněji rozvíjena. Důraz je i nadále kladen na spolupráci a sdílení informací se zahraničními odborníky, zejména z prestižních univerzit a výzkumných institucí. Již nyní pracují vědečtí pracovníci na mnoha zahraničních projektech, jejich průběh a výsledky mohou určovat další směr jejich aktivit.


Současné aktivity výzkumu a vývoje jsou oborově rozčleněny do dvou výzkumných programů: Pokročilé nanotechnologie a mikrotechnologie a Pokročilé materiály; a následně pak do výzkumných skupin. Spolupráce probíhá napříč výzkumnými skupinami z obou výzkumných programů garantovaných VUT, ale i s ostatními skupinami z oblasti živých věd. Díky této mezioborové spolupráci dochází k operativnějšímu sdílení informací a jednodušší komunikaci mezi technickými a netechnickými vědami.

Výzkumný program pod vedením vědeckého koordinátora udává základní směr výzkumu a v jednotlivých skupinách je nadále téma rozpracováno na dílčí projekty dle aktuálního zadání, případně potřeb.