Vědecký thriller: Musíme zachránit planetu!

V rámci projektu PASSAGE spolupracuje CEITEC MU s belgickým institutem VIB a jejich společné výsledky mohou přispět k záchraně planety. Hlavním cílem tohoto projektu je posílení excelence a významu výzkumu na CEITECu prostřednictvím sdílení znalostí a infrastruktury pro nově se rozvíjející oblasti rostlinné syntetické biologie. Tato spolupráce může přispět k řešení globálních problémů souvisejících s udržitelným zemědělstvím a primární produkcí rostlin.

Podívejte se na vědecký thriller o globálních problémech lidstva!