Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností - Roman Gröger
Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR, v.v.i. Ústav fyziky materiálů,…
Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností - Roman Gröger

Vedení

doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Zástupce vedoucího výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

 • Teoretické studie pohyblivosti dislokací v kompozičně complexních (Cantorových) slitinách
 • Vývoj termodynamických modelů popisujících vznik plastické deformace v neschmidovských materiálech
 • Kvantově mechanické studie komplexních defektů v kovových materiálech
 • Počítačové studie defektů krystalové mříže pomocí molekulární statiky, dynamiky a metod Monte Carlo
 • Výzkum mechanismu nukleace vláknových dislokací v polovodičových III-nitridech
 • Vývoj teoretických a simulačních metod pro studia vývoje mikrostruktury na mezoskopických prostorových a časových škálách
 • Počítačové studie únavy a lomu pomocí metody konečných prvků
 • Experimentální studie vztahů mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi monokrystalů a polykrystalů kovů
 • Experimentální studie únavy a lomu v kovových materiálech, polymerech a kovově-polymerních kompozitech
 • Měření elektrických, magnetických a transportních vlastností ve vysokých magnetických polích a do nízkých teplot
 • Syntéza nových materiálů pro uchovávání vodíku

Hlavní cíle

 • Objasnění původu vláknových dislokací v epitaxně rostených filmech III-nitridů na substrátech s velmi rozdílnými mřížkovými parametry
 • Pochopení mechanismu radiačního poškození ve W a Fe a nalezení cest k jejich rychlému zotavení
 • Vývoj teoretických modelů popisujících plastickou deformaci kompizičně komplexních materiálů
 • Syntéza nových polymerů obsahujících vysoké zastoupení recyklovaných materiálů s dlouhou dobou únavové životnosti
 • Syntéza nízkodimenzionálních materiálů pro uchovávání vodíku a jejich kontrolované uvolňování
 • Syntéza a funkcionalizace nanočástic kovů pro transport biomolekul