Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností - Roman Gröger
Ústav fyziky materiálů, Akademie věd ČR Ústav fyziky materiálů,…
Víceškálové modelování a měření fyzikálních vlastností - Roman Gröger

Vedení

doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D. doc. Ing. Roman Gröger, Ph.D.
Vedoucí výzkumné skupiny
doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D. doc. Ing. Pavel Hutař, Ph.D.
Zástupce vedoucího výzkumné skupiny

Výzkumné oblasti

 • Teoretické studie pohyblivosti dislokací v kompozičně complexních (Cantorových) slitinách
 • Vývoj termodynamických modelů popisujících vznik plastické deformace v neschmidovských materiálech
 • Kvantově mechanické studie komplexních defektů v kovových materiálech
 • Počítačové studie defektů krystalové mříže pomocí molekulární statiky, dynamiky a metod Monte Carlo
 • Výzkum mechanismu nukleace vláknových dislokací v polovodičových III-nitridech
 • Vývoj teoretických a simulačních metod pro studia vývoje mikrostruktury na mezoskopických prostorových a časových škálách
 • Počítačové studie únavy a lomu pomocí metody konečných prvků
 • Experimentální studie vztahů mezi strukturou a fyzikálními vlastnostmi monokrystalů a polykrystalů kovů
 • Experimentální studie únavy a lomu v kovových materiálech, polymerech a kovově-polymerních kompozitech
 • Měření elektrických, magnetických a transportních vlastností ve vysokých magnetických polích a do nízkých teplot
 • Syntéza nových materiálů pro uchovávání vodíku

Hlavní cíle

 • Objasnění původu vláknových dislokací v epitaxně rostených filmech III-nitridů na substrátech s velmi rozdílnými mřížkovými parametry
 • Pochopení mechanismu radiačního poškození ve W a Fe a nalezení cest k jejich rychlému zotavení
 • Vývoj teoretických modelů popisujících plastickou deformaci kompizičně komplexních materiálů
 • Syntéza nových polymerů obsahujících vysoké zastoupení recyklovaných materiálů s dlouhou dobou únavové životnosti
 • Syntéza nízkodimenzionálních materiálů pro uchovávání vodíku a jejich kontrolované uvolňování
 • Syntéza a funkcionalizace nanočástic kovů pro transport biomolekul