Vize a mise

Vize

CEITEC směřuje k dosažení světového vědeckého uznání prostřednictvím vědy založené  na synergii a spolupráci s cílem posílit rozvoj znalostní ekonomiky regionu.

CEITEC_schema_vize-cz_mala

 

Mise

CEITEC byl vytvořen, aby napomohl současnému základnímu a aplikovanému výzkumu na jižní Moravě dosáhnout špičkové úrovně. Jeho účelem není jen poskytnout výzkumným pracovníkům to nejlepší vybavení a laboratorní zázemí, ale zabývat se vědeckými objevy na úrovni celosvětové konkurence. Aby toho CEITEC dosáhl, snaží se získávat a udržet talentované vědce, kteří si umí klást důležité výzkumné otázky. Příprava PhD studentů a postdoktorských pracovníků pro budoucí kariéru ve vědě či technologicky náročných oborech je důležitá pro rozvoj celého regionu. Prováděním výzkumu napříč vědeckými disciplínami dosahuje CEITEC výrazných pokroků, které podporují inovativní prostředí celé České republiky.

CEITEC-schema_mise-cz_male