Vybrané projekty

CEITEC podporuje své vědce v získávání kompetitivních mezinárodních projektů, které zvýší prestiž institutu a vědců samotných. Aktuálně jsou v CEITECu čtyři držitelé prestižního ERC grantu a věříme, že jejich počet bude růst.

CEITEC se zaměřuje také na získávání mezinárodních institucionálních projektů (zejména H2020), které napomáhají zvyšovat konkurenceschopnost vědců i institutu samotného.


1.  Consolidator grant Richard Štefl Dynamic assembly and exchange of RNA polymerase II CTD factors
2.  Starting grant Pavel Plevka Structural study of human picornaviruses
3.  Starting grant Vojtěch Adam Towards the understanding a metal-tumour-metabolism
4.   Starting grant Petr Neugebauer THZ-FRASCAN-ESR: THZ frequency rapid scan for spin dynamics investigations of bulk and surface materials

1. The ERA Chair Culture as a Catalyst to Maximize the Potential of CEITEC

2. BrIdging Structural BiOlogy with Biological SyNthesis and Self Assembly to Reveal Key Processes in Living Systems (BISON) 

3. Twinning for Improving Capacity of Research in Multifunctional Nanosystems for Optronic Biosensing (TWINFUSYON) 

4. Medical Genomics and Epigenomics Network (MEDGENET)

5. Open Responsible Research and Innovation to further Outstanding KNowledge (ORION)

6. Unifying innovative efforts of European research centres to achieve gender equality in academia (LIBRA)

7. Centre of Plant Synthetic Biology for Bio-engineering and Sustainable Agriculture (PASSAGE)

8. Alliance4Life

9. Back for the Future: Upgrading the Centre of Excellence for Advanced Materials and Nanostructures (Back4Future)

10. FET OPEN: Plasmon enhanced terahertz electron paramagnetic resonance (PETER)

11. Research and Innovation Centre on Advanced Industrial Production (RICAIP)

12. Significant strengthening of nanoscience and nanotechnology research in CEITEC (SINNCE)

 

 

1. REMAP - Regulace rostlinné meiózy a vývoj technologií k její manipulaci

2. SINGING PLANT - Integrace signálu a epigenetické reprogramování pro produktivitu rostlin

3. CEBR - Centrum experimentální biologie rostlin