Výpočetní chemie - Jaroslav Koča
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Výpočetní chemie - Jaroslav Koča

Vedení

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Vědecký ředitel, Vedoucí výzkumné skupiny
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
Senior researcher

Výzkumné oblasti

  • Struktura a dynamika proteinů, nukleových kyselin, sacharidů a jejich komplexů ve vztahu k jejich biologické funkci
  • Studie mechanizmů enzymatických reakcí
  • Chemoinformatika a strukturní bioinformatika
  • Struktura a dynamika supramolekulárních komplexů

Hlavní cíle

  • Studium tarapeutických a bioanalytických aspektů molekulového rozpoznávání a adheze v interakcích hostitel-patogen
  • Vývoj nových metod pro zkoumání struktury, interakce a dynamiky biomolekul
  • Vývoj nových nástrojů pro strukturní bioinformatiku a chemoinformatiku

Výzkumné zaměření

Skupina používá metody výpočetní chemie, chemoinformatiky a strukturní bioinformatiky pro stadium proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Pracuje na vývoji výpočetních přístupů pro studium struktury a funkce biomolekul.

Výpočetní chemie pomáhá interpretovat experimentální data a získat nové informace o systémech, kde nejsou experimentální metody použitelné. Je široce využívána např. pro návrh nových molekul s potenciálním biologickým využitím.

Podrobnější informace naleznete na anglické verzi stránek.


Novinky

Všechny novinky