Výpočetní chemie - Jaroslav Koča
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Výpočetní chemie - Jaroslav Koča

Vedení

prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc. prof. RNDr. Jaroslav Koča, DrSc.
Vedoucí výzkumné skupiny, profesor, vědecký ředitel, ředitel ústavu
RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D. RNDr. Petr Kulhánek, Ph.D.
Senior researcher

Výzkumné oblasti

  • Struktura a dynamika proteinů, nukleových kyselin, sacharidů a jejich komplexů ve vztahu k jejich biologické funkci
  • Studie mechanizmů enzymatických reakcí
  • Chemoinformatika a strukturní bioinformatika
  • Struktura a dynamika supramolekulárních komplexů

Hlavní cíle

  • Studium tarapeutických a bioanalytických aspektů molekulového rozpoznávání a adheze v interakcích hostitel-patogen
  • Vývoj nových metod pro zkoumání struktury, interakce a dynamiky biomolekul
  • Vývoj nových nástrojů pro strukturní bioinformatiku a chemoinformatiku

Výzkumné zaměření

Skupina používá metody výpočetní chemie, chemoinformatiky a strukturní bioinformatiky pro stadium proteinů, nukleových kyselin a jejich komplexů. Pracuje na vývoji výpočetních přístupů pro studium struktury a funkce biomolekul.

Výpočetní chemie pomáhá interpretovat experimentální data a získat nové informace o systémech, kde nejsou experimentální metody použitelné. Je široce využívána např. pro návrh nových molekul s potenciálním biologickým využitím.

Podrobnější informace naleznete na anglické verzi stránek.


Novinky

Všechny novinky