Vývojová a buněčná biologie rostlin - Tomasz Nodzynski
Masarykova univerzita Masarykova univerzita
Vývojová a buněčná biologie rostlin - Tomasz Nodzynski

Vedení


Výzkumné oblasti

Zaměřujeme se na to, jak jsou do subcelulární dynamiky a polární lokalizace transportérů pro auxin rostlinného hormonu integrovány různé environmentální a endogenní signály. Očekáváme, že budeme mít hlubší znalosti o plasticitě reakcí rostlin na životní prostředí.