Výzkum mozku a lidské mysli

Neurovědní program vytváří v evropském kontextu unikátní pracoviště zkoumající centrální nervový systém od základního po translační výzkum. Výzkumné projekty zahrnují základní, klinický a behaviorální výzkum zdravého i nemocného centrálního nervového systému. Předmětem výzkumu jsou zejména demence, epilepsie, Parkinsonova nemoc, schizofrenie, deprese, bolest…. Společná laboratoř multimodálního a funkčního zobrazování umožňuje pokročilé strukturální, funkční i metabolické zobrazení mozku a míchy.